Stum?

Sa pagkakaligaw sa isang online quiz something pangahas siyang inilarawan sa paraang ganito..

You are naturally born with a gift, whether it be
poetry, writing or song. You love beauty and
creativity, and usually are highly intelligent.
Others view you as mysterious and dreamy, yet
also bold since you hold firm in your beliefs.

Kuminang ang kanyang mundo sa pagkabasa nito at nagbitiw ng tapat na pangako na paniniwalaan na ang lahat ng magiging resulta ng mga online quiz.

Sa kasalukuyan, mga santo ang nililikha ng kanyang highly intelligent na mga kamay. Ngumingiti pag nasa parte na ng pagdodrawing ng labi. Isang technique na natutunan niya ng palihim.

Poet. Paminsan-minsan, performance poet. Unang kasapi ng Kilometer64.